Stránka s informacemi o vývoji projektu HOCZ.org
Přehled novinek – září 2018
7 září 2018, Megs @ 12.12

Jelikož by měla nástěnka školy fungovat primárně jako RP informační kanál, přinášíme vám seznam nonRP změn, které byste jako studenti mohli využít nebo by vás mohly zajímat, formou tohoto článku. Měly by v něm být obsaženy veškeré novinky, které vznikly během prázdnin v přibližném chronologickém pořadí.

Kouzelnický kulturník
Na začátku července vyšel časopis shrnující kulturní dění let 2093/94. Věnuje se rozmanitým formám kultury a k dostání je ve všech obchodech s knihami, i v tom na hradě. Jeho autory jsou Janee, Raven a Rence. V rámci časopisu byla vydána i akční kniha Jonathan Crown: Skrytý nepřítel, kterou můžete v obchodech pořídit též.

Naskladnění obchodů
Prakticky celé prázdniny Lucinda, Jane, Rence a Sammarin pracovali na revitalizaci obchodů. Některé z nich byly uzavřeny, jiným byl pozměněn sortiment nebo vymyšlen úplně nový. Nově byl třeba naskladněn Obchůdek se suvenýry v Muzeu Famfrpálu v Londýně. Další změny v obchodech se chystají, například další vlna nového zboží nebo otevření úplně nových obchodů.

Možnost vkládání vlastních komentářů ke kouzlům
Přibližně uprostřed prázdnin nám Kirara zavedl novou systémovou vymoženost; přidávání vlastních komentářů k naučeným kouzlům v kartě kouzel. Cokoli si ke kouzlu potřebujete poznamenat, nyní máte možnost! Pokud při kontrole kouzel narazíte na kouzlo, o kterém si myslíte, že byste ho v kartě měli mít, ale nemáte ho, neváhejte kontaktovat profesora svého předmětu.

Nový popis učebny POKT
Lucinda a Jethro také přes prázdniny vymysleli nový zajímavý popis učebny péče o kouzelné tvory. Nalézt jej můžete na školních pozemcích, při okraji lesa. Určitě stojí za přečtení.

Ročenky
Během srpna také Arien doplnila všechny ročenky! V pamětní síni si tak teď můžete zadarmo prohlížet své starší spolužáky a nostalgicky nad nimi vzdychat.

Rozšíření vyučované látky v lektvarech pro prváky
Sebastian a Lucinda dokončili v srpnu změnu náplně předmětu lektvary pro první ročníky. Letošní prváci se tak naučí například více o širších možnostech studia a uplatnění v oboru.

Brigády
Během prázdnin probíhala Emily iniciovaná debata týkající se brigád. Z té vyplynula jak nová pravidla zadávání brigád (tedy více brigád za méně peněz, promiňte, skrblíci), tak i systémové změny. Ty spočívají hlavně v možnosti zadávání anonymních brigád, tedy jejich vypisování za nehrané postavy. Nemusíte se tedy lekat, pokud o prázdninách potkáte brigádu vypsanou postavou, kterou nemůžete najít v kartotéce – nebude to chyba ani podvod! Také jsou nyní všechny brigády archivovány a vy si tak budete moci vždy zpětně dohledat, kdy jste co dělali a s kým.

Projektová soutěž
V polovině srpna byla společnými silami vedení vyhlášena projektová soutěž o kreslení nových obrázků k itemům. Tato soutěž potrvá do poloviny října a zúčastnit se může úplně každý. Podrobnosti naleznete v levém menu Mimoherní aktivity Projektové soutěže. Pokud bude první kolo soutěže úspěšné, velice pravděpodobně proběhne další.

Příručka pro předškoláky a prváky
Příručka dostala nový kabát; informace v ní byly aktualizovány a byla přejmenována na Příručku pro studenty. Také byly doplněny nebo upřesněny možnosti navazujícího studia i kariérní možnosti. Všichni studenti obdrželi příručku na začátku školního roku, v příštích letech se bude rozesílat pouze prvákům. Na jejím zpracování se podílely Faith, Dylanka, Lucinda, Janee a Leightonka. Další poznámky připojila i Rada školy (Torn a Arien) a RPG Správa.

Nový chatový příkaz
Koncem srpna vytvořil Kirara nový chatový příkaz. Sice je určený primárně pro vypravěče, používat ho však mohou i studenti. Slouží ke kontrole kouzla zapsaného v kartě kouzel, tedy toho, zda student kouzlo umí, nebo ne. Jeho provedení probíhá stylem /k nebo /kouzlo “název kouzla”. V praxi tedy například /k “Coloro”. Tento příkaz vypíše na chatu pro jeho zadavatele zprávu o tom, zda jeho postava umí, nebo neumí zadané kouzlo. Ostatní studenti tuto zprávu nevidí, ti s právy Vypravěče však ano.

Chystaný quest
Spol. Hájenkových srazovačů (jmenovitě e-mail přišel od Tess, ale stojí za ním více lidí) vymyslel návrh na quest, který by měl být zprovozněn ve druhé polovině RL září. Bude to nechutná sranda a bude záležet jen na vás, jak se zapojíte a jak si zahrajete!

Discord oficiálním kontaktem + Emoji!
Mezi oficiální kontakty na vedení projektu na jeho hlavní stránce byl místo Pottermore přidán Discord. Kontakty jsou na stránce pouze na Kiraru a Faith, ale i ostatní členové vedení Discord zpravidla mají a používají a není problém se s nimi přes něj spojit. Discordem je přirozeně myšlen komunikační prostředek jako celek, ne Hocz server na Discordu. Ten je dál pouhým neoficiálním chatem. Také je nyní možné používat v rámci Hocz emoji! (ne na chatech, mysleme na pravidla!)

Možnost zvýraznění v chatu
Kirara nám na chatu přidal možnost zvýraznění slov. Používat ji je možné přes horní chatovou lištu, přesněji po rozkliknutí volby “Chat” a “Zvýraznění”. Slova, která si hráč do políčka vypíše, se uloží a při každé další aktualizaci chatu se mu barevně vyznačí ve všech příspěvcích. Je možné zadat pouze část slova, vyznačí se celé. (např. pokud napíšu do kolonky “Renc”, barevně se mi vyznačí celé slovo “Rence”; zároveň ale zabarvování rozlišuje velká a malá písmena, takže aby se mi zvýraznilo na chatu i “Laurence”, musel bych vepsat do kolonky i “renc” s malým r). Pro smazání zapamatovaných zvýrazněných slov stačí uložit prázdnou kolonku.

Zablokování Classify
Vzhledem k tomu, že classify nebyl vytvářen pro studenty, ale čistě pro účely vedení, při zjištění, že se odkaz ke studentům různými pokoutnými cestami dostal, byl pro ně zablokován. Aby však studenti nepřišli o primární důvody pro jeho používání, byl vylepšen notýsek, kde momentálně vidí všechny své známky i jejich výsledný průměr daleko přehledněji a bez práce.

Aktuální seznam všech profesorů pro školní rok 2094/95
Z důvodu zájmu ze strany některých studentů přikládáme i Faith sestrojený seznam vyučujících profesorů a vyučovaných předmětů:

Alanyniss Almearová (LET1, LET2, LET3, LET4, LET5)
André McQuinn (L1, L2, AS2, LET1)
Arien Severin (Al1, B5, L4, P5)
Austin Delaney (OPČM1, OPČM2)
Bellamy J. Archibald (KL1, KL3, L5, L6, L7, D2, MS1, MS3)
Carlisle M. Lawry (K7, OPČM6, OPČM7)
Cornelius A. Nott (DČAK1, DČAK2, DČAK5, DČAK7)
Deborah Palmer (JAS1, JAS2, LET1, P1, P2)
Diel M. Tarkin (DČAK3, DČAK4, NOS1, NOS2, NOS3)
Dorothy Tayltrott (POKT1, POKT2, B4, L1, KF1, KF2)
Eilen R. Shiadhal (B1, P1)
Eilane R. Remington (AL3, B3, KL2, KL4, KL5, P1)
Emily Wiloughby (AS1, AS3)
Evan W. Reid (OPČM1, OPČM3, OPČM4, P2, P7)
Jane Boneová (N1, N2, N3, KF4)
Jethro Stringellow (POKT3, POKT4, POKT5, MS2, D1, D3, KF3, KF6, P3)
Kristoff Bryce Shrewd (SM1, SM2, SM3)
Mortimer Abraham Fleck (PRM – hráč André)
Sarah Blackburn (B1, B6, B7, B3, KF1, KF2, EL1)
Sebastian Halliwill (L1, OPČM1, EL2)
Tarabas Amaro (KF1, OPČM1, OPČM3, P1, P6)
Torn Austin Duncan (B2, AS4, AS5, SR1, SR2, SR3, VMP1, VMP2, VMP3)
Virginia L. Griffin (AL2, KF1, KF5, OPČM5, DČAK1, DČAK6)
William J. Gordon (LET1, LET2, P4, EL3)
Zakkäi Archer (JAS3, JAS4, JAS5, EL1)


Tyto změny přirozeně nejsou jediné, které se na Hocz dějí a dít budou. Sledujte Blog pro další článek s informacemi o nových změnách a vývoji projektu a na případné nesrovnalosti se doptávejte v komentářích pod článkem!

 

Pac a pusu,
VKV alias Vaše Krásné Vedení


Zpráva Správy
16 srpna 2018, Megs @ 22.34

Mnozí z vás už jistě slyšeli termín RPG správa. Ale co to vlastně je? Kdo to je? Co dělá a předně s čím může pomoci i vám? Právě odpovědi na tyto otázky i mnoho dalších by měly být náplní tohoto článku.

RPG správa je uskupení několika lidí, kteří mají na starost celkem dost věcí. Ty budou vysvětleny níže. A právě s ohledem na to, co RPG správa řeší, je rozdělena na dvě části – Odbor pro uplatňování kouzelnických zákonů (neboli OUKZ) a Odbor záhad (neboli OZ). Vedoucím obou částí a tedy RPG správcem je Kirara (Derek Hastur) jakožto vedoucí celého projektu.

V minulosti tomu bylo i jinak, vždy však byl hlavou RPG orgánu RPG správce, který je na úrovni ředitele školy (nyní Faith). Je zjevné, že RPG správa a škola (ředitel) by spolu měli komunikovat, jelikož je často nezbytné řešit věci, které se týkají například reálií (RPG správa) a školy (ředitel) současně. Vzhledem k tomuto funguje společná Skype konverzace RPG správy a ředitele školy. RPG správa je samostatné uskupení mimo školu, které však se školou spolupracuje. RPG správa tedy nemá pravomoci týkající se chodu a řízení školy, náplně předmětů, nekázně studentů, volby Rady školy a dalších se školou souvisejících věcí. Podobně naopak ředitel nemá pravomoci týkající se chodu a řízení RPG správy, vyřizování žádostí, schvalování životopisů z hlediska reálií, adekvátního hraní na chatech z hlediska reálií a dalších pod RPG správu spadajících věcí.

Pro lepší představu by mohl pomoci také následující obrázek (odkaz).

A teď již k samotné RPG správě, jejímu dělení a činnosti. Jak již bylo zmíněno, RPG správa má dvě části – OUKZ a OZ.

OUKZ je část administrativní, přičemž její název je volen s ohledem na analogii mezi nonRPG a herním světem. Název byl tedy vybrán podle odboru Ministerstva kouzel. OUKZ má na starost práci s RPG mailem, posuzování přijatých žádostí, základní systémové RPG prvky jako jsou popisy postav a lokací, RPG školku, přebarvování a přejmenovávání postav, zaučování nových občanů a profesorů, schvalování a udělování cizích postav (CP), udělování dočasných vypravěčů, kontrolu dění na chatech a tak dále. Spolu s OZ se také podílí na schvalování zvláštností postav.

Současnými členy OUKZ jsou:

 • Logan O’Callaghan – starání se o mail správy, přijímání a posuzování žádostí, dohled nad jejich řešením, odpovídání na e-maily, úpravy a aktualizace Wiki, dohled nad popisky postav

 • London N. Grey – dohled nad popisky postav a členy popiskové skupiny, popisy chatů, RPG školka, posuzování žádostí, organizace začátku školního roku

 • Miranda Maybo-Reid – zaučování nových občanů a profesorů, přidělování dočasných vypravěčů, kontrola dění na chatech, posuzování žádostí

Na úpravě a kontrole popisků chatů a postav se podílí samozřejmě více lidí.

 • Popisy postav: London N. Grey, Laurence C. Lemming, Logan O’Callaghan
 • Popisy chatů: Emily Wiloughby, London N. Grey, Tarabas Amaro

 

Druhá část RPG správy, tedy OZ, je „kreativní“ částí a své jméno má opět podle příslušného odboru na Ministerstvu kouzel. OZ má na starost především herní reálie, správu Wiki, schvalování životopisů, questů, oficiálních LARPů, zvláštností postav spolu s OUKZ atd. Také má na starost rozvíjení, udržování a archivaci herního světa a jeho historie.

Současnými členy OZ jsou:

 • Evan W. Reid

 • Janee S. Carwin

 • Laurence C. Lemming

 • Rebecca C. Bennett

 • (Beatrice de la Crue) – Pomáhá nám se složitějšími žádostmi, kde je k řešení hodně reálií.

 

Jak je patrné, oba odbory toho mají na starost hodně. A k tomu, aby fungovaly tak, jak mají, jsou potřeba aktivní lidé, kteří se o vše postarají. Právě OZ měl bohužel v nedávné době minimum aktivních členů, a tak poměrně dost dlouho trvalo, než byly mnohé žádosti vyřízeny. Stejně tak nebyl prostor pro vymýšlení čehokoliv nového. Žádosti na RPG správu chodí průběžně, tedy sotva vyřešíte jednu, už vám leží na stole druhá. Některé žádosti, jako třeba životopisy nových profesorů před začátkem roku, mají s ohledem na nutné zajištění chodu školy přednost. A ostatní žádosti tak stojí. Jeden nebo dva lidé nemohou fungovat tak, jako čtyři nebo pět lidí. V životopisech jsou reálie, které je potřeba kontrolovat, zda jsou v souladu s herním světem a tím, co dotyčný chce. Někteří si chtějí založit zcela nové společnosti a uskupení, jiní zase plánují budoucnost své postavy po dokončení studia a chtějí pomoct. A výjimkou nejsou ani žádosti na 30 stránek. Stačí tak, aby se sešly dvě, tři takové žádosti a v jednom či dvou lidech se to v rámci dní zkrátka zvládnout nedá. Samozřejmě OZ a OUKZ spolupracují, a tak se OUKZ často také k žádostem spadajícím primárně pod OZ vyjadřuje a posuzuje je, avšak obě části mají své práce dost. Všichni také chceme hrát na chatech (máme obyčejné postavy, které chceme rozvíjet, podobně jako vy) a máme i svůj reálný život.

Nikdo z členů RPG správy v ní není proto, aby mohl někomu něco zakazovat. Primárním cílem celé RPG správy je pomoc. Chceme pomáhat tak, aby věci na HOCZ byly smysluplné a v souladu s těmi reáliemi, které jsou již zaběhnuté, ať již jde o ty ryze na HOCZ stvořené, nebo ty z pera JKR. Chceme, aby byl ve věcech přehled a vědělo se, kdo s čím hraje. Můžeme vás také propojit s někým, kdo hraje něco podobného. Nechceme nic zakazovat a hráče odrazovat nebo demotivovat. Naopak. Chceme vám pomoct, aby ve vašich příbězích a životních linkách nebyly díry a nesmysly. Třeba ta vaše žádost bude perfektní a promyšlená do všech detailů, ale jsou i tací, kteří by chtěli například bojovat s upíry nebo studovat na univerzitách, kam je podle zaběhnutých reálií zkrátka nemohou přijmout. Chceme vám pomoct najít tu správnou cestu, která vás bude bavit. I proto si s vámi, pokud to bude potřeba, budeme o vaší žádosti povídat.

 

A jak vlastně celé to schvalování funguje?

Velmi často jde jen o informování RPG správy. Nechceme po vás, abyste oznamovali každé rozhodnutí, které vaše postava udělá, ale je fajn vědět o těch zásadnějších. (Nápovědou k tomu, co si nechat schválit a co ne, je Příručka pro občany.) My potřebné informace jen zaznamenáme na Wiki a je hotovo. Vy budete mít jistotu, že se o tom ví, a současně bude ve věcech pořádek. Občas se však v žádostech vyskytují věci, které nesedí s našimi reáliemi, jde o něco systémového, co musí udělat osoba, která k tomu má prostředky, nebo o něco, co může ovlivnit výrazněji ostatní postavy a hráče. A proto je potřeba se o tom pobavit a hlavně o tom dát všem vědět (například o nových uskupení a organizacích, navazujícím studiu apod.).

Každou žádost přesně dle vaší formulace v mailu máme na soukromé nástěnce RPG správy (Trello), kde se k tomu postupně vyjádří členové RPG správy, ať už pouze z jedné části, nebo z částí obou. Záleží na tom, o jakou žádost jde. Žádosti řešíme objektivně, nejde nám o to, kdo se s kým zná. Jde nám o to, aby vše dávalo smysl. Složitější žádosti se často řeší v Google dokumentech, kde je komentujeme a přímo tak s autory řešíme potřebné. Dle potřeby využíváme i jiné komunikační kanály. Pokud je někde problém, snažíme se hledat řešení. Neřekneme vám, že je to špatně, ať to předěláte, ale zkusíme také navrhnout možné varianty.

Samozřejmě nejsme žádní odborníci na celý HP svět, proto často žádosti konzultujeme s těmi, kdo o dané problematice ví víc, mnoho informací také dále dohledáváme na internetu. Stejně tak nejsme neomylní, a tak se může snadno stát, a rozhodně se to občas stává, že prostě něco přehlédneme. Vše se však dá napravit, a tak je objevené problémy samozřejmě možné vyřešit. Pokud si nějaké nesrovnalosti všimnete, stačí se nám ozvat. Také si uvědomujeme, že různí lidé mají různé názory. Neříkáme, že pouze ten náš je ten správný. Proto je nás víc. Proto to s dotyčným vždy řešíme. Chceme dojít k tomu, aby byli všichni spokojení. Ve chvíli, kdy je žádost v pořádku z naší i žadatelovy strany a nikdo nemá připomínky, žádost schválíme, dotyčný s tím může hrát a my žádost zaznamenáme na Wiki. Na Wiki je zapsaná naprosto každá žádost, která je schválená, zamítnutá, nebo šlo jen o pouhý dotaz. Neschvalujeme nic bokem. A ke každé žádosti je samozřejmě možné zeptat se na detaily případného schválení/zamítnutí, ať už se jedná o vaši žádost, nebo ne.

 

Pokud by snad někoho zajímala řeč čísel…

Za rok 2018 bylo prozatím vyřešeno 36 žádostí. Z toho 7 žádostí se týkalo dotazů nebo oznámení (nebylo potřeba nic schvalovat), 21 žádostí bylo schváleno a 8 žádostí bylo zamítnuto (z různých důvodů – dvě změny data narození, zvěromagie bez nutných předpokladů a studia, zcela čistokrevná postava apod.)

V roce 2017 přišlo na RPG mail 69 žádostí. U 5 žádostí šlo pouze o konzultaci či dotazy, 52 žádostí bylo schváleno a 16 žádostí zamítnuto (příkladem vlastní drak, životopisy v rozporu s reáliemi atd.). (V číslech nejsou zahrnuty žádosti o členství v RPG školce, kterých bylo například v roce 2017 celkem 40).

A u čísel ještě chvíli zůstaňme. Nedílnou náplní práce OUKZ je také kontrola a schvalování popisků postav. Za poslední rok bylo k dnešnímu dni odesláno celkem 2798 popisků pro 573 postav. V souvislosti s popisky také prosíme, využívejte komentáře u popisků! Pokud máte otázku či nějaké dilema, napište nám právě skrze komentář. Vše je o domluvě. A nyní zase zpět k žádostem.

Jak již bylo zmíněno, žádosti nás zajímají a snažíme se věnovat se jim pečlivě, a i proto zkrátka jejich řešení, pokud nejde jen o nějaké oznámení, chvíli trvá. Pokud byste chtěli vše urychlit, můžete se na někoho z nás obrátit i před tím, než svou žádost pošlete. Pomůžeme vám vychytat největší mouchy, nebo vám třeba poradíme, kdo o dané věci ví nejvíc a mohl by vám poradit lépe. Stejně tak se neváhejte ozvat, pokud si třeba nejste jistí, co by vaše postava chtěla po vystudování školy dělat. Třeba spolu dáme dohromady nějaký nápad. Nemusíte zkrátka posílat jen hotové žádosti, rádi zkusíme pomoct při vymýšlení kde čeho. A nebráníme se ani lumpárnám, samozřejmě v mezích smysluplnosti.

 

Aktuality a plány

Jak jsme už nastínili výše, v současné době RPG správa krom řešení žádostí také dokončila Příručku pro občany, kde najdete spoustu tipů a možností, co dělat po dostudování v Bradavicích. Příručka bude předána vždy každému novému občanovi, k dispozici bude samozřejmě i těm současným. Tímto také děkujeme všem, kteří se podíleli na její tvorbě!

Zřídili jsme také jakousi „schránku důvěry“, kde je možné pro RPG správu nechávat anonymní vzkazy. Pokud například někdo nemá odvahu zeptat se přímo někoho z nás, má možnost právě prostřednictvím této schránky. Všechny otázky i odpovědi jsou veřejné, jelikož nad stejnými otázkami často uvažují různí lidé a odpověď pro vás by mohla být užitečná i pro někoho jiného. Odkaz na tuto schránku najdete v levém sloupečku v menu – nápověda.

Také máme v plánu zorganizovat společnou diskuzi pro každého, kdo bude mít zájem. Přítomný bude někdo z RPG správy, vedení, možnost budou mít i všichni studenti a občané. Každý se tak může otevřeně zeptat na cokoliv, co ho zajímá, případně diskuzi pouze sledovat. I tím se můžete hodně dozvědět.

S ohledem na současné rozšíření řad členů OZ bychom také rádi začali pracovat na oživení herního světa a dění na chatu. Rádi bychom společně dali dohromady například nějaký jednodušší quest. A kdo ví, pokud se to podaří, třeba bude po jednodušším následovat i trochu méně jednoduchý. Kdyby měl snad někdo nápady, rozhodně o sobě dejte vědět.

To je snad pro dnešek vše. V blízké době plánujeme také kratší článek o tvorbě a schvalování CP, kde se vám naskytnou větší možnosti.

 

Poděkování

Závěrem děkujeme všem, kteří se tou změtí písmenek úspěšně prokousali až na konec a měli trpělivost nejen s tímto článkem, ale i s námi při řešení jakýchkoliv žádostí či problémů. Děkujeme také každému, kdo se jakýmkoliv způsobem podílí na tvorbě a fungování toho našeho krásného HOCZ světa, a to včetně studentů a „obyčejných“ hráčů. Nikdo z vás není úplně obyčejný. Už jen to, že hrajete, je důležité a celému projektu nápomocné. Tak jen tak dál a nebojte se s čímkoliv ozvat. Rádi pomůžeme a společně určitě vymyslíme něco, díky čemu vás to hraní bude bavit ještě víc.

 

Beccs, Janee, Kirara, Londýna, Megs, Mir, Rence a Zuzka


Článek, který hledá jméno #1
5 srpna 2018, Faith @ 14.05

Ahoj!

Po dlouhé době jsem se rozhodla oživit a ze zaprášeného stavu obnovit tenhle blog. Přemýšlela jsem totiž, kam tohle všechno napsat, aby se to dostalo úplně ke všem hráčům. Je tu totiž pár věcí, které bych chtěla… nějak rozšířit? Asi tak. :D Je moc horko na to, abych dokázala přemýšlet, tak když tak mějte trpělivost a pochopení vůči mým formulacím.

Komunikace je důležitá. Podle mě je to jedna z nejdůležitějších věcí, která v různých skupinách a projektech nesmí chybět, aby vše správně fungovalo. A vidím to nejen já, ale i další, že tahle věc tu pořád skřípe. Nejen mezi vedením a studenty, ale bohužel i v samotném vedení. Já, jako ředitel, kolikrát nevím, kdo kde dělá na jiných funkcích, oni zase neví, co dělají ti další… ale všechno to začíná u nás samých. Pokud nebudeme se zbytkem komunikovat a nepochopíme, že někdy je lepší různé věci probrat s více lidmi (víc hlav, víc ví), podle mě to bude pořád skřípat. Co je ale ještě horší a mě to mrzí daleko víc je to, že si zase někteří studenti a i ostatní (třeba občané) myslí, jak je vedení nedostupné těm, co do něj nepatří. Není. Minimálně já se snažím být otevřená všemu, takže kdykoliv má někdo nějaký problém, může se na mě obrátit. Mám přístup za ředitele víceméně kamkoliv, mám horkou linku na Dereka, můžu napsat snad všem, kdo na HOCZ jsou. Takže kdykoliv někdo něco potřebuje a neví, na koho by se měl obrátit, může jít za mnou. Podle mě je fakt důležité, aby to každý věděl. Já nekoušu, naopak jsem vcelku mírumilovná osoba a ráda pomůžu komukoliv. Takže… neváhejte. Ať už se obrátíte na mě, nebo na někoho jiného z vedení, kdo vám je sympatický, myslím, že můžu mluvit za všechny, když vás ujistím, že vás nikdo neodmítne a vždycky dojdete k odpovědi nebo řešení problému, které hledáte. Nemusíte být kamarád někoho s funkcí, doba bratříčkování je už podle mě dávno pryč. A pokud máte pocit, že není, vždycky je lepší se ozvat a řešit to (ne anonymně v návštěvce, ale pod svým jménem), abychom vám to mohli vyvrátit a nějak to vyřešit, než se někde zbytečně dohadovat.

Další věc, kterou bych ráda zmínila, je motivace ke hře. Asi víc z nás si všímá toho, jak HOCZ pomalu upadá. Nebo ne HOCZ… spíše hráči. Ať už je to tím, že je čím dál méně času a více povinností, nebo tím, že to některé přestává bavit… je to tak. A mě to hrozně mrzí. Já jsem totiž na projektu primárně kvůli hraní a lidem. Nikdy mě moc nebavilo psát úkoly, eseje nebo nahánět body do poháru. Hrála jsem průšvihářku, co ty body spíše brala, ale zároveň si vytvořila vztahy nejen s profesory, ale i ostatními studenty a posléze i hráči. A některé ty vztahy trvají do teď. Samozřejmě, že jsou asi i tací, co naopak žijí úkoly a snahou vyhrát koleji školní pohár, ale podle mě je primárním cílem zábava. Zábava na chatu a zábava s kamarády. A když pak slyším, jak někteří nemají co hrát, nebo je to nebaví, protože jsou všechny hry nudné… vždycky mě to vytočí. Protože ono je co hrát. Vždycky je co hrát. Jen musíte mít trochu fantazie a odhodlání si vymyslet natolik zajímavou linku, aby vás to hraní bavilo. A tím nemyslím vztahové hry, kdy se každý rozchází s každým a zase dává dohromady… samozřejmě, vztahy byly a budou velikou součástí života našich postav, ale ty je taky ve většině případů neposunou dopředu. Pro mě například je daleko zajímavější svět občanů, kde můžu hrát tisíc a tisíc her, které mi moje postava, kterou jsem si piplala sedm let na škole, dovoluje. Ale to může každý, ať už na škole, nebo ve světě za lososáka. Nemám ultimátní radu jak začít hrát linku her, které vás budou bavit, já měla vždy neskutečné štěstí na spoluhráče, kteří mi mojí postavu posouvali dál a dál. Ale vidím na projektu desítky inspirativních hráčů, kteří své postavy hrajou skvěle a zábavně a kteří tohle dokážou. Stačí jen přijít na to, co by vás bavilo hrát a nebát se toho. Chcete hrát průšviháře, který bude lézt na nervy všem bílým a zatápět jim? Proč ne, pokud to uděláte rozumně. Nikoho z profesorů nepotěší jít hrát na chat, kde je banda přehnaně drzých postav, jejichž hráči nedokáží uhrát potřebnou hranici, která by mezi studentem a profesorem měla být. To je zásadní kámen úrazu, proč si třeba myslíte, že nemůžete na chatu zahrát nic špatného, aby vás někdo neseřval. O tom to přeci je. Pokud chcete hrát průšviháře, musíte počítat s tresty. Nemůžete si chtít užívat hry plné drzosti a přestupků, ale zároveň pak být naštvaní, když vás za to někdo potrestá. Přijde mi, že teď na škole panuje hrozná snaha získat body do poháru a každý, kdo jde proti proudu, to nemá zrovna lehké. Ale o tom to přeci taky je. Ti, co nemají dobré známky, holt body úkoly nenaženou. Ti, co zlobí, o body přijdou. Tak to reálně funguje a nelíbí se mi, že by se mělo všechno uzpůsobovat honu po poháru. Když chce někdo hrát člověka, co je líný a nepíše úkoly, měl by to dělat buď naplno, nebo vůbec. Nelíbí se mi to řešení, že někdo píše úkoly na jedničky a pak má na konci 3 nebo 4 na vysvědčení. Přijde mi to jako na hlavu postavený. Chcete hrát průšviháře? Tak ho hrajte s plnými následky anebo vůbec. Za pár stržených bodů vám hlavu nikdo neutrhne a pokud ano, tak je na vině on. Pamatuju si doby, kdy se lidi div nelynčovali (včetně mě a mojí postavy), ale upřímně doufám, že tohle už je pryč. A aby to neznělo, že jen podporuji průšviháře, tak to tak taky není. Naopak by se lidi neměli bát hrát ani naprosto vzorné studentíky, kteří budou chodit za každým, kdo zapomíná na uniformu, otvírá si pusu kdekokoliv a otravovat je ve stylu Percyho z HP. Já totiž mám pořád tak nějak naději, že konečně bude v StR zase nějaký hráč nebo hráčka, který toho svého primuse zahraje přesně takhle. Protože upřímně? Poslední dobou se do StR vybírají (ne všichni, ale spousta) ti nejmenší průšviháři, ne ti nejvzornější. Protože po těch se slehla zem… přitom hry za ně můžou být daleko zábavnější, když někoho takového chytí na chatu.

Nuh, to je zase sloh. Hlavní myšlenka každopádně byla to, abyste se nebáli. Nebojte se na chatu zahrát to, co si chcete zahrát. Ať už je to občan s akčnější hrou (samozřejmě v rámci mezí, zombíci nebo upíři trhající lidi na kusy by asi neprošli :D), student, co si chce zahrát nějaký průšvih anebo naopak pomáhat při akci, kterou si myslíte, že by na škole šla odehrát a byla by zábavná. Za sebe bych to přijala se všemi deseti a ještě vám líbala nohy. Prostě se nebojte. Ani se ozvat, pokud se vám něco nelíbí nebo si přijdete, že vám někdo křivdí… a ani se ozvat pozitivně, s pochvalou, případně s návrhy, jak tenhle projekt zlepšit. Ono je totiž pořád co zlepšovat a vždycky bude. Když se ozvete, nějaká práce vám určitě přistane! Je tu spousta lidí, kteří už se ozývají a jsou hrozně akční s návrhy i předěláváním různých reálií a mě to těší. Ale ráda bych, kdyby vás bylo co nejvíc. A abyste si nemysleli, že se nemůžete ozvat vedení, protože my se přeci bavíme jen s našimi kamarády. Tak to není a když se mi ozvete, ráda vám dokážu opak.

Faith aka říďa 

 


Nějaké to PFko
1 ledna 2016, Sicmoid @ 23.42

Nemyslím si, že jsem ta správná osoba, co by tohle měla oznamovat, ale jak (zvláště) na HOCZ platí, co si neuděláš sám/sama, to není. A navíc tenhle blog zase bylo potřeba trochu oživit, jelikož ač si neustále mezi nejvyšším vedením říkáme, že se sem budeme snažit pravidelně přispívat, skončí to většinou tak jedním článkem za rok a navíc… bez obrázků.

O co tedy jde. V první řadě o to, že nastaly výrazné změny ve vedení projektu a to jak v postu ředitele, tak správce RPG. I když, v podstatě to tak výrazné není a ani moc nečekané. V postu RPG správce zůstal nyní Blacký sám (když nepočítám jeho nyní začínající a pomalu rozrůstající okruh lidí, kteří mu pomáhají) a post ředitele jsem převzala já. Kaily i Sandro odstoupili z časových a osobních důvodů a asi nemá cenu to tu za ně nějak víc rozebírat, každý z nás ostatně jednou zjistí, že naše priority jsou někde jinde, než v projektu, kterým si dobrovolně necháváme užírat čas a nic, kromě dobrého pocitu, za to nedostaneme.

I v mém případě je to jen dočasná náhrada, protože sama vím, že zhruba za rok a půl už tento úkol nebudu moci plnit, ale právě proto jsem to chtěla nyní zkusit. Je to zvláštní takto říct a trvalo mi celkem dlouho si to uvědomit, ale i mě čeká na HOCZ konec a převzít si tu zodpovědnost ředitele je poslední věc, co můžu pro tento projekt udělat. Zároveň ale musím říct, ač to není nic moc příjemného takhle na nový rok, že tímto neslibuju lepší zítřky a jak to najednou bude na HOCZ o tolik růžovější. Naopak s politováním musím konstatovat, že to s tímto naším projektem, který někteří budujeme už jedenáct nebo deset let, nevypadá moc dobře a vůbec netuším, jak dlouho se nám ho podaří udržet v nějakém alespoň funkčním stavu.

Je to z prostého důvodu, nás těch nejstarších (z hlediska let, co na HOCZ jsme) už není mnoho a většina už jsme též jednou nohou v ‚důchodu‘ (= na pokraji sil a na začátku myšlenek na odchod) a naopak, mladé duše nijak vedení projektu neláká, všichni z něj prchají nebo se do něj neodváží ani vkročit. Může za to spousta nelichotivých skutečností z obou stran, které nechci zatím právě zde nějak podrobněji rozebírat, protože to není předmětem tohoto článku, ale trochu se bojím toho, kdy to dojde do toho nezvladatelného bodu.

Přitom obecně, když se na to člověk podívá s tím letitým odstupem, by se dalo říct, že kvalitou udělalo HOCZ velký krok vpřed a ne tak, jak se praví v jednom starém vtipu od Stanleyho, že to byl krok vpřed blíž ku propasti. I za tento předešlý rok 2015 se vylepšilo spoustu zastaralých věcí, vyjednalo dobře nespočet situací, celkově prostě vypadá zase o trochu lépe a neměl by se proto rozhodně vynechávat vděk těm všem lidem, co za tím stojí.

A tak bych místo spílání nad tím, jak se obávám toho, jak to vůbec bude v budoucnu vypadat, ráda poděkovala všem, co stále mají ještě sílu pro to HOCZ tolik dělat a co tu s námi i v tom předešlém roce vydrželi. Nebudu raději jmenovat, aby se někdo třeba neurazil, že jsem na něj zapomněla nebo ho jmenovala až kdoví kolikátého, ale věřte, že si vážíme každého z vás. Do dalšího roku bych pak ráda popřála samotnému HOCZ, aby to ještě chvilku vydrželo a nespadlo nám na hlavu. Aby nám dělalo víc radosti než starostí a aby dávalo hráčům nové skvělé zážitky, zkušenosti a i třeba nová přátelství. Ta stará aby samozřejmě upevňovalo a nestahovalo je k sobě dolů k té tvrdé zemi. Tak uvidíme, co všechno se v tomto novém roce vyklube, snad víc toho dobrého, sama jsem na to zvědavá.

Za vedení,

Síca


Popisky!
9 dubna 2015, Sicmoid @ 19.48

Nebudu raději ani zmiňovat, jak dlouho to trvalo, vy sami to moc dobře víte a počítáte nám to beztak i na zdi svých pokojů, abyste nám to stejně dní mohli vyčítat! Ale teda bez dalších zbytečných řečí, konečně přicházíme s tou slavnou informací a novinkou: nové popisy postav jsou již konečně kompletně hotové!

Veškeré nové instrukce a doporučení si můžete přečíst v nastavení v úpravách, konkrétně na tomto odkazu.

Co je na nich ale tak zázračného a nového? Jen tak ve zkratce, vše ostatní vám bude jasné i ze samotných instrukcí:

 • Rozdělili jsme jednotný popisek na dvě části – stručný, který se ukazuje na chatu a podrobný, který bude k nahlédnutí v kartách postav a kde se budete moci více vyřádit.
 • Udělali jsme krok vzad a značně polevili v pravidlech, která byla dřív v mnoha ohledech až moc přiškrcená a utažená.
 • Vytvořili jsme pod popisy prostor pro diskuzi, která se ukládá a dá se zpětně dohledat a prohlížet – samozřejmě jen v rámci vaší osoby a lidí starající se o schvalování. Je to celková změna v přístupu, odteď se popisky nezamítají s jednostranným komentářem k vám, ale v případě nutnosti nějakých úprav se o tom diskutuje a to i s možností vašeho přispění do diskuze. I tolik neoblíbená hláška „Zamítnutý popisek!“ se zaměnila na upozornění na změnu. Slibujeme si od této úpravy, že i váš dost často negativní pohled na popisy a jejich schvalování se postupně promění spíše v příjemné a radostné diskutování a společné upravování právě toho vašeho popisu.
 • Je možnost mít více schválených popisů, což se dá využít u postavy, která často mění oblečení nebo nosí výrazné účesy. Též na slavnostní události, kdy budete mít předepsaný popisek s šaty nebo svátečním hábitem a bude stačit na tu konkrétní událost už jen daný popisek zaktivnit a po skončení akce přepnout zase na klasický a podobně, má to spoustu dalšího využití. Bude to trochu jako svou postavu opravdu převlékat.

Na zlikvidování toho vysokého čísla, co se tam teď nashromáždilo (chtěla jsem počkat do počtu 666, ale těm posledním jedenácti se nějak nechce), je nás celkem dost. Nemusíte se tedy bát, že nám to bude trvat další půl rok. Poté až se situace trochu uklidní, bude správcem RPG – Kailym vymyšlen další postup, zda se vytvoří nějaká malá skupinka, co se o to bude starat nebo si to vezme na svá bedra on sám, to bude pak už na něm. Každopádně protože i my v tom budeme trochu nově chodit a znovu se učit, mějte s námi trpělivost a pokud uvidíte někde nějakou chybu nebo si nebudete s něčím jisti či se budete domnívat, že se na vás stala nějaká křivda, neváhejte nás kontaktovat. Níže uvádím seznam lidí, kteří se přihlásili jako dobrovolníci a kteří s vámi budou s velkou pravděpodobností v nejbližší době komunikovat. Zároveň se na kohokoliv z nich můžete obrátit.

Děkujeme za podporu a upalujte si popisky upravit podle nového znění!

Seznam dočasných popiskářů:

Sicoma Wylson/Tobias Rein, Carmen Liliana Stormgarde/André McQuinn, Logan O’Callaghan/Elaine R. Remington, Arlette Swallow, Lia Vanquish, Rebecca C. Bennett, Samantha Karen Lume, Isabella Daphne Carterová, Kassandra Hatzidakis, Laurence C. Lemming, Antonie Dooher, Lenora C. Morsen, London N. Grey, Michael J. Wilson, Oliver Layden, Stormy Templeton, Wataru Bates, Fe López

Nápomocní jsou vám i tito:

Wolfgang Magnussen/Alessandro de Nicolsburg – říďa, ten musí být všude
William C. Cairo – vývojář a přední tvůrce nového systému popisů
Teodor W. Kaily – správce RPG
Derek Hastur – vývojář a Veverka

Terka/Síca


Změny v systémové klasifikace
20 prosince 2014, Sádroš @ 23.38

Ahoj pro všechny hráče a hráčky,

Možná jste zaznamenali, že již není možné škrtat předměty a stejně i tak dodatečný zápis dalších. Tato funkce funguje již třetím inRP rokem (v přerušení v minulém roce kvůli opožděnému zápisu) a do dalších let se zamezí zápisu a škrtu předmětů vždy v polovině daného školního roku. Přesné (nebo orientační) datum budete znát z kalendáře, kam bude zaneseno.

S tím však přichází další novinka a to skrytí neklasů na vysvědčení – a to i ve vysvědčeních z předešlých roků. Předmět s konečnou klasifikací „Neklasifikovaný“ Vaše postavy neabsolvovali a proto se takové předměty na vysvědčení odteď ani zobrazovat nebudou. Je to z důvodu, že ve hře je nelogické, aby Vaše postavy studovaly všechny předměty, přičemž například z dobré poloviny byly klasifikování právě eNkem – vedení školy by takovým studentům nepovolilo studovat tolik předmětů a každý neklasifikovaný předmět by řešilo, tak jak jste zvyklí z reálných škol. Proto neklas na vysvědčení znamená, že jste dané předmět vůbec nestudovali.

Doufám, že Vás změna nezobrazování neklasů na vysvědčení potěší.

Říďa Sádroš


„A ještě jedna maličkost”
1 prosince 2014, Blacky @ 14.06

Fíha. Dneska je toho k oslavování. Deset let HOCZ, padesátý příspěvek na blogu, první sníh v Praze… (dobrá, v to poslední jen zbožně doufám). To abychom se do toho pustili. Dnes je to totiž na den přesně deset let, co se poprvé otevřely brány našich Bradavic návalu studentů! (more…)


Nějaké ty dropty
28 listopadu 2014, Sicmoid @ 2.13

Už nějakou dobu zase slibuju, že napíšu pár informací sem na blog. Poslední dobou to tu zelo prázdnotou a zapomínalo se celkově, že něco takového vůbec existuje a proč, ač hlavní důvod tohoto blogu vždycky byl informativní, aby byli v obraze všichni hráči a aby se adminové, správci nebo lidé z vedení snažili podávat průběžné zprávy okolí a seznamovali všechny s nejdůležitějšími věcmi, co jsou potřeba vědět. Ale rozhodli jsme se to napravit, nebo alespoň my z užšího vedení, takže můžete určitě očekávat další informace i od pana řídícího nebo pana jiskřivého, možná i něco od vývojářů, kdoví. Každopádně k tomu, co jsem vám chtěla povědět já. Budou to tři věci:


1) StR a RPG upozornění

2) Fóra na HOCZ

3) Popisky


Ad 1)
Je to už asi měsíc, co jsem se rozhodla konečně pro poslední rázný krok v rámci StR, odebrat jim RPG upozornění. Jak jistě víte, byla jsem teď nějaký ten rok Mluvčí StR a i tento rok tento post zastupuju, ač se tedy sloučil se Zástupcem ředitele pro studijní záležitosti a už se to přímo nenazývá „Mluvčí StR“. Ale v podstatě je to úplně to samé. Abyste úplně pochopili, o co mi vždycky v tomhle postu šlo, začnu úplně od začátku.

Dřív, ještě když jsem byla student a pak občan a znovu student, říkala jsem si, že se nikdy nestanu profesorem. Proč jsem si to říkala, by bylo na dlouhé vyprávění (nikdy neříkej nikdy), takže to nebudu nějak rozebírat, podstatné je, že jsem se jím nakonec stala, a to hlavně abych hrála a dotáhla nějakou tu bělobu na chat se mnou (protože už se jiné řešení pro tu svízelnou situaci, kdy profesoři přestali absolutně hrát, nenašlo), a také mimo jiné to byla jedna z mála věcí, co jsem si na HOCZ ještě nezkusila. Pronikla jsem tak tedy i na druhou loď a začala profesorovat.

V té době to s Mluvčími a celkově se StR bylo všelijak. Většinou jím nikdo nechtěl být, StR si Mluvčího volila sama z těch, co už to někdy dělali a tak by to přežili i nějak ten další rok, celkově byl velký chaos v tom, co StR smí a nesmí, co dělají a nemají to dělat, jaká mají práva, za co se považují a co doopravdy jsou. Mluvčí dost často moc nezasahoval do věcí StR, kolikrát ani vůbec nechodil na porady a nezajímal se o to, co mají studenti na srdci, popravdě z toho, jak to fungovalo, a tedy spíše nefungovalo, jsem neměla nijak dobrý pocit, a tak jsem se rozhodla, že z toho důvodu se pokusím trochu zasáhnout a zaujmout tuto funkci a to se vším všudy. Současně s Mluvčím jsem byla vedoucí RPG týmu, takže jsem si mohla dovolit více věcí (měnit, zasahovat, uvádět na pravou míru), ale samozřejmě vše jsem konzultovala přímo s Kirarou nebo jinými členy vedení, a tak vlastně začala kompletní reorganizace celé StR.

Jak to bylo dřív. StR v jednu chvíli převzala veškeré organizační věci ohledně akcí, svátků a příprav na jakýkoliv program na škole včetně začátku roku i jeho zakončení. Vzniklo to tak, že kromě toho tedy, že profesoři přestali úplně hrát, tak ještě házeli právě tyto organizační věci na StR. StR se tak cítila povinná tyto akce dělat, ale samozřejmě jim scházeli prostředky. Neměli vypravěče, pravomoc si cokoliv vymyslet a zorganizovat si to, neměli zajištění dozor, nic z toho a při jakékoliv snaze toto vedení předhazovat a poukazovat na to, byli odbytí nebo ignorovaní. A tak si na to jednoduše zvykli a ty věci organizovali, jak jen mohli, nebo si sem tam postěžovali pro dobro své duše, ale obecně se to začalo brát jako norma, že to tak prostě odjakživa je a je to v pořádku.

Jednou někoho z bílých chytrých hlav napadlo, že se tento dlouhodobý problém přece úplně jednoduše vyřeší! Studentům se vymyslí dočasný vypravěč nebo se přímo StR dá, no prostě úžasný a spásný nápad, a šup s tím hned za RPG týmem. Já jsem to samozřejmě v té době ostře kritizovala, že místo toho, aby se profesoři zmohli a dělali, co mají, vymýšlí prostředky pro to, aby svou práci mohli předhazovat někomu dalšímu. A to nejdůležitější a nejpodstatnější – StR je herní orgán, kdyby jim někdo dal vypravěče – jednu z věcí, která náleží jen spolupracovníkům projektu, už by se z nich rovnou ti spolupracovníci stali, a to bylo a je nežádoucí.

A tohle je jedna z hlavních věcí, co si jednou pro vždy prosím zapamatujte. StR je herní orgán, herní znamená, že jsou vytvořený orgán v RPG. Tudíž hráč postavy, která se stane členem StR, není systémově něco víc než hráč obyčejného studenta. Hráč prefekta nebo primuse je na stejné úrovni jako hráč studenta, protože to že je prefekt nebo primus neznamená automaticky, že je lepší hráč, ale že v RPG je vzorný student (nebo by to tak alespoň mělo být), a tudíž si nezasluhuje mít nějaká systémová privilegia mimo RPG – vypravěče, vstup do debatky, RPG upozornění. Povinnosti a práva členů StR jsou jen v RPG, mají pomáhat koleji, pomáhat dohlížet na studenty, problémové studenty hlásit koleji nebo zástupci vedení, koneckonců můžou jakémukoliv profesorovi, můžou (ale vůbec nemusí) se podílet na přípravě školních akcí, kolejních akcích a všeho dění v RPG. Jasné, dost často se stává, že dobří hráči skončí jako prefekti nebo primusové, protože jsou sami zodpovědnější a ví, jak se v této roli chovat i za svou postavu, ale jak jsem psala, to není důvod jim dávat jakákoliv systémová privilegia. Je to jen jejich jakési malé bezvýznamné plus.

Tohle mi dělá problémy vysvětlit všem ve vedení, ale i ostatním hráčům, už od úplného začátku, co jsem se stala Mluvčím. Když si to ale uvědomíte, dojde vám konečně, proč jsem sice nakonec dočasného vypravěče s Kirarou vytvořila, ale nejenom pro StR, ale pro všechny hráče a samozřejmě se spoustou omezení, a tudíž se to moc nevyužívá (ale pro klid některých těch chytrých hlav ta možnost tu je a v případě největší krize se to dá využít), dojde vám i proč jsem StR odebrala spoustu témat v debatce, do kterých viděli a neměli, a celkově omezila jejich komunikaci mimo RPG na úplné a nezbytné minimum, donutila je dělat porady jen v RPG (a jen zcela výjimečně jim povolila udělat nějakou nonkovou), převzala jsem odpovědnost za veškeré akce a snažila se neustále tlačit na profesory, aby se těchto akcí ujímali a dělali je oni, nikoliv studenti. I jsem vlastně snížila ten počet prefektů, protože se pak často stávalo, že ten odznak padl někomu do rukou jen, protože tam nikdo jiný už nebyl, což byla ve většině případů naprostá katastrofa. A nakonec, velké finále, odebrala jsem jim i RPG upozornění, které ještě před tím měsícem měli.

RPG upozornění členové StR měli už za mých dob, kdy jsem byla poprvé studentem a dodnes to byl spíše takový přežitek z těch našich dob, byla jen otázka času, kdy to někoho napadne z vedení a bude jim odebráno (keksíkužel to padlo na mě, jako vždy). RPG upozornění je úplně jasná systémová věc, která má sloužit spolupracovníkům projektu k jakékoliv opravě hráče, pokud dělá výrazné chyby ve svém hraní a nedá se to vyřešit po sově či jinak nebo je potřeba, aby si víc hráčů uvědomilo, kde je chyba. Je nechvalně známé, mnozí hráči z něj mají panickou hrůzu a cítí se dotčeně, když se někde ukáže a je přímo pro ně. Je to způsobeno podáním, jakým se často využívalo (keksíkužel právě často v rukou prefektů a primusů) a protože obecně lidé nemají rádi, když je někdo opravuje, ještě přímo na veřejnosti. Často se přemýšlelo, že by se přejmenovalo nebo se to podávalo nějak jinak či se úplně zrušilo, každopádně to není předmětem tohoto článku. Důležité je, že toto upozornění je pro vedení, pro spolupracovníky projektu, kteří projekt nějak vedou, snaží se kontrolovat jeho činnost a mají k tomu určité předpoklady. Nepatří do rukou hráčů a už vůbec ne jen vybraným hráčům herního orgánu. Budu se opakovat, ale pro lepší pochopení – hráči členů StR nejsou nic víc než hráči obyčejných studentů.

Jediná výjimka, která se udělila, bylo upozornění pro kapitány. Já jsem za Sicomu byla sama kapitán a jako jediná jsem v té době famfrpál propagovala, měla jsem tým, tlačila jsem na vedení, snažila se vytvořit lepší podmínky pro tréninky (díky tomu bylo i vytvořen vůbec chat famfrpálového hřiště), když už nebyl prostor pro zápasy (a asi dlouho ještě nebude), a tudíž moc dobře vím, jak to probíhá, když není po ruce vypravěč nebo nějaký dozor. Proto jsem ostatně vymyslela CP míčů a protlačila jsem pro kapitány i to RPG upozornění, jenže je to systémová věc, jak jsme si pověděli a ani hráči kapitánů nejsou něco víc než hráči normálních studentů. Ale abych to uvedla na pravou míru, u kapitánů mělo sloužit RPG upozornění trochu jinak, nikoliv pro nějaké peskování hráčů, že hrají špatně, ale jen pro zpřehlednění hry při tréninku, a měl ho kapitán, protože ten má mít vždycky na hřišti největší přehled a ví, kde se míče pohybují a kdo reaguje špatně, pomalu nebo jinak, než by měl. Proto kapitánům nebylo odebráno, ale jen se pro přesnost přejmenovalo na „Famfrpálové upozornění“. Můžou ho tedy nadále využívat pro tréninky v případě nejasností nebo potřebě na cokoliv ve hře upozornit.

Uvědomuju si, že teď vypadám po tom všem jako největší tyran, co StR sebral všechno, co měli, ale na druhou stranu jsem ráda, že je to konečně tak, jak má být. A jsem vděčná za všechny hráče (především ty, co jsou v StR), kteří si to uvědomují též, chápou tyto veškeré důvody a jsou sami rádi, že můžou být stále „jen“ hráči a užívat si hry, dokud můžou. Že když mluvím o rozdílu mezi hráči a spolupracovníky projektu, že to neznamená, že my ve vedení jsme něco lepšího a dokonalejšího, jen že máme na práci víc věcí. Ostatně stát se spolupracovníkem projektu není žádná legrace, s pravomocemi přicházejí i povinnosti a zodpovědnost, což člověk pocítí skoro hned po vstupu do vedení a není to popravdě žádné lehké břímě.


Ad 2)
Asi se divíte, co vůbec chci psát k tomuto tématu, ale od té doby, co jsem rozpustila RPG tým, jsem zase začala trochu víc sledovat obecná fóra na HOCZ (Diskuzi o RPG, Návštěvní knihu, Sekretariát, Ředitelnu atd.). Dřív ještě, když jsem byla „jen“ občan a neměla jsem v podstatě žádnou funkci (funkci vrchního prudiče nepočítám, tím jsem od mého prvního vstupu na HOCZ), měla jsem takovou úchylku všude spamovat. Chodila jsem vysloveně na tahle fóra a odpovídala na všemožné dotazy nováčků, bavila se tam s nimi, prudila a tak celkově. Bylo to celkem fajn a v podstatě neškodné. Pak jsem se zahltila různými povinnostmi a přestala jsem to dělat, kromě toho mi začalo být protivné pořád odpovídat na to samé a tak vůbec. A když jsem stala vedoucím RPG týmu, kontrolovala jsem to ještě méně, protože holky (jako Bártová, Sel nebo Jane) byly vždycky rychlejší a pohotovější (díky, dámy), a tak jsem si říkala, nač si přidělávat starosti a zbytečnou práci. Jenže teď, jak RPG tým zase není, začala jsem to opětovně kontrolovat a všimla jsem si takového všeobecného zlozvyku. Já už to sleduju teda delší dobu, ono to nesouvisí jenom s fóry, ale i dotazy k RPG týmu, co nám chodily na e-mail a co si mě občas někdo odchytne na skypu a ptá se mě.

Nechci vám nějak říkat, co máte a nemáte dělat nebo že se tohle nesmí atd., jen bych ráda, kdybyste se nad tím trochu zamysleli. Zamysleli jste se nad tím, k čemu je Návštěvní kniha, k čemu je Diskuze o RPG. Víte, kde najdete Sekretariát, Ředitelnu? Znáte hlavní úvodní stranu HOCZ stránek, kde najdete kontakt na tři nejdůležitější lidi starající se o tyto stránky? (Byl by tam i čtvrtý – Torn jako správce výuky, ale říkala jsem to Kirarovi už asi třikrát a stále ho tam nedopsal, občas je to s naší vrchní veverkou složitější, ale to neva, prostě si tam Torna domyslete, jako kdyby tam byl, ano?)

Protože mně připadá, že většina hráčů má strašně omezený úhel pohledu a veškeré své problémy píšou do Návštěvní knihy nebo někam na Facebook (Přiznání HOCZáků mi občas připadá jako skladiště všemožných stížností, které tam vůbec nepatří, bylo by stokrát lepší to řešit přímo s danými lidmi, orgány než takhle hloupě přes sociální sítě mimo projekt), kde je to popravdě úplně k ničemu. Nejlépe pak když po mě někdo chce nějaké systémové věci, které vždycky stejně přeposílám vývojářům, posílají mi na e-mail RPG (teď už jen) správce hloupé dotazy, systémové návrhy nebo mi to rovnou píšou na skypu a když jim na to odpovím „s tím já nic neudělám, jedině kdybys to přednesl Kirarovi“, tak mi div nevynadají. Nebo věci týkající se výuky, proč jsou věčně zmiňované v diskuzi o RPG? Ta je přece k úplně jinému účelu, pokud máte nějaký problém s vyučujícím, řešte to třeba přímo v RPG se StR, kteří to přednesou dál, nebo s kolejním nebo na Sekretariátu popř. u pana vrchního otce Duncana, a mě z toho prosím vynechte. Ne, že bych vám nerada pomohla, ale já mám spoustu svých starostí se svými věcmi a navíc sama toho spoustu k těmto záležitostem nevím nebo nejsou v mých pravomocích a musím to řešit i tak s jinými, takže by bylo jednodušší, kdybyste to s nimi řešili přímo vy. (A ještě od někoho někde uslyším/uvidím něco ve stylu „ale když já se ho bojím, tak se raději ptám tebe“, tak ho vytahám za obě uši!)

Navrhla jsem Kirarovi, abychom ta fóra nějak sjednotili a udělali v tom pořádek, naštěstí se chystá jedna velká změna, která by to měla všechno zjednodušit, ale do té doby, než to bude hotové, prosím lidi, zamyslete se nejdřív kam a komu co píšete, než tak učiníte. Jestli je to správná osoba, která o tom rozhoduje nebo je určená k tomu to poslat dál, jestli je to správné místo a tak dále. Prosím, prosím, moc vás všechny prosím.


Ad 3)
K popiskům jen už krátce. Pracuje se na tom, vím, stále to trvá a pořád skoro žádný výsledek, dobrovolníků se mi přihlásilo spoustu a neustále to stojí. Ale myslíme na to a budeme se dál snažit, aby to bylo co nejrychleji vyřízené, dodělané, hotové a v naprostém pořádku. Takže se nebojte, nezapomnělo se na to, jen je potřeba doladit poslední detaily a pustit se do celkového schvalování.

Tož od mé osoby prozatím vše. (Jo, všimla jsem si už před časem, že neumím být stručná.) Klidně se ptejte, pokud k tomuhle něco máte, nemám problém odpovědět na cokoliv věcného.

Tak tedy mějte se a hlavně si užívejte hru!

Terka/Síca


Správný profesor nikdy nespí!
6 listopadu 2014, Torn @ 23.32

V posledních několika dnech se k nám dostalo několik zpráv od studentů ohledně toho, že profesoři neopravují včas úkoly, nebo že se pan ředitel propadl do nitra naší kamenné planety. Nebudu zde psát, že i profesoři jsou lidé a mají svůj život, to všichni dobře víte. Většina profesorů (dále jako bledé tváře) se snaží udělat pro HOCZ maximum. Bohužel, ne vždy to vychází perfektně a nelze na všechno reagovat ihned, proto bych chtěl za celé vedení studenty požádat o trpělivost. Pokud Vám bledá tvář neopraví úkol, nebojte se jí napsat. Samozřejmě, nepište jí den nebo týden po uzávěrce úkolů, to je trochu bezpředmětné. V případě, že bude časová prodleva větší, napište slušnou sovu a snažte se i tak trochu své bledé tváře „motivovat“. Mnoho bledých tváří si právě stěžuje na to, že nemají od studentů zpětnou vazbu, která je pro nás velmi důležitá. V některých případech je pravda, že si za to mohou vlastní vinou (kamarádi se s indiány, kouří dýmku míru atd.), ale řada bledých tváří se snaží, dělají praktické hodiny, píší nové výklady do tříd, kde je pouze jeden student atd. Bledé tváře v jistém smyslu demotivuje nezájem studentů. Když k tomu připočteme občasné neshody, které nevyřeší ani smírčí soud a ani přísaha vlastní krví, tak to často končí právě odchodem.

Takže taková rada pro aktivní studenty. Pokud s Vámi bude skrze sovu bledá tvář komunikovat, mluvte k ní slušně a upřímně. Pokud Vás bledá tvář ignoruje nebo odpovídá na vaše zprávy nepatřičně, nahlaste to členům studentské rady vaší koleje. Ti to přetlumočí vrchní bledé tváři (dále jako sestře představené), tedy mluvčímu studentské rady. Výhodou od letošního roku je, že funkci mluvčího studentské rady zastává zástupce pro studijní záležitosti, tudíž se vaše připomínky, kritiky, stížnosti dostanou k radě školy poměrně rychle. Sestra představená následně informuje zbytek vedení a záležitost se může dát do pohybu, tedy vyřešit.

Tím tedy žádám studenty, ať se snaží problémy řešit přímo s bledými tvářemi, ne někde bokem. Na atmosféře to příliš nepřidává a vyvolává to zbytečné rozbroje mezi studenty a bledými tvářemi. Vše se dá většinou racionálně řešit.

A takový malý tip pro všechny studenty, kteří se bojí, že budou mít špatné vysvědčení: „Pište úkoly tak, abyste se nemuseli bát, že dostanete špatnou známku“. Pokud nechápete zadání nebo potřebujete k úkolu materiály, nebojte se zeptat bledých tvářích, jak máte s úkolem naložit.

Co se týče existence pana ředitele. Nemusíte se bát, nevypravil se jako Willy Fogg do středu naší Země, pouze toho má na starost více, tudíž se na hradě nevyskytuje tak často. To víte, řídit školu není jako řídit holubník, leč jeden díl pohádky Macha a Šebestové dokládá opak.

Závěrem bych všem studentům tedy popřál hodně úspěchů, samé dobré známky a pevné nervy s námi bledými tvářemi.

 

S pozdravem za vedení Bradavic

Ten stále jiskřivý a kýžený


Zrušení RPG týmu
12 října 2014, Sicmoid @ 19.35

Už jsem jak Kirara, něco slíbím, že napíšu/vysvětlím, a trvá mi to rok. Ne, dobře rok ještě ne, ale nebezpečně jsem se blížila právě k těmto nechvalně známým způsobům. Že už ten článek snad nikdy nenapíšu a to, proč jsem zrušila RPG tým nevysvětlím ani svým spolupracovníkům, ani širé veřejnosti. Ne, že by mě to netrápilo a nemyslela na to, psala jsem to už pětkrát a pokaždé jsem to smazala, že to není dostačující a že to musím napsat jinak, takže jsem nad tím strávila x hodin a naprosto bez výsledku. Když to píšu teď po šesté, říkám si, že už je mi úplně jedno, jak to bude napsané, prostě to zveřejním. Stejně se mi to nepodaří napsat tak dokonale, jak bych chtěla, aby to všichni pochopili, jak to bylo, protože každý je tu jinak dlouho, spoustě lidem by můj článek připadal zdlouhavý, kdybych to vysvětlovala od začátku, jiným zase nic neřekne, když zmíním jen posledních pár let nebo jsou tu lidé, kteří tu můžou být, jak dlouho chtějí, ale stejně to nebude určující, protože prostě mají svůj pohled na věc a nic jim to nevymluví. Ale k věci.

Zrušila jsem RPG tým. Proč?! A měla jsem na to vůbec právo?! Proč jsem o tom neinformovala předem a neradila se s ostatními?! Je to mé rozhodnutí vůbec správné! A kdo bude dělat všechny ty věci?! A hlavně popisky!!! Co s nimi bude! A co naše žádosti! Co jsem si to vůbec dovolila? Jmenovat se správcem, to přece nemůžu zvládnout! Vůbec si nevážím té práce, co v týmu lidi udělali! Ale hlavně popisky!!!!!

Takže za prvé, klídek lidi. Za druhé, vezmu to postupně a budu se snažit být stručná, ale už teď vím, že se mi to asi nepodaří, za to se omlouvám.

PROČ jsem zrušila RPG tým? Protože když se snažíte něco vytvořit podle nějakých svých plánů a představ a po dobu tří let se vám to za nic nedaří a spíše se z toho, co jste vytvořil, stává něco, co není prospěšné ani jedné straně, je potřeba tuhle věc zrušit a začít od znovu úplně jinak nebo to přenechat někomu jinému. V tomto případě je skoro lepší se možná nejprve ptát, proč a jak se tento tým zakládal, následně se podívat na poslední měsíce „fungování“ tohoto uskupení, a ta odpověď vám dojde sama. Ale pokud vám to i přesto nedojde, pokračujte ve čtení.

JAK je vůbec možné, že jsem mohla RPG tým z „ničeho nic“ zrušit? Když si přečtete můj poslední článek zde, který byl věnovaný právě RPG týmu a je shodou okolností psán přesně před rokem, leccos pochopíte o mé pozici a též si na tu otázku můžete odpovědět sami. Ale tedy pro objasnění. Někteří mladší jedinci (a nejenom oni keksíkužel) nevědí, jaké to bylo za „našich“ časů, kdy vznikaly první RPG týmy, které se poprvé daly nějak nazývat a měly nějaké konkrétní plány. Spousta takových lidí si myslí, že něco, co jsem vytvořila a tři roky vedla, tu bylo odjakživa a že jsem byla zvolena do nějaké už pevně dané struktury jako vedoucí a bylo na mě, abych to nějak udržovala v chodu a na ostatních, aby posoudili, jestli budu nebo nebudu ten vedoucí. Jsem nucena vás ale trochu vyvést z omylu.

Stejně jako spoustu věcí na hocz, i podoba RPG týmu se různě až hrůzně vyvíjela. Od prvotních správců RPG, po menší uskupení až po první větší organizovanou skupinu, kterou kdysi (před pěti lety) založil Morn, a od které se postupně rozvinul i RPG tým současný, tedy už minulý. Nikdy nebyl RPG tým pevně daná struktura a co nový vedoucí, to jiná podoba. Byli hráči, kterým daná situace v tom období ohledně těchto věcí natolik vadila, že se rozhodli založit úplně nový tým podle svého, byli lidé, kteří to „zdědili“ a nějak se plácali už ve vymyšleném (zpravidla tyhle RPG týmy nevydržely ani půl rok) a pak tuhle pozici předávali ostatním, dokud se nenašel zase někdo, kdo to celé překopal. V těchto dobách ještě pořádně nebylo ani vymezené, co vlastně RPG tým má a nemá dělat, což pak vyvolávalo spoustu (často zbytečných) sporů. Spoustu lidí si z RPG týmu dělali srandu a říkali, že vlastně ti lidé tam nedělají vůbec nic, vedení profesorů házelo RPG tým na druhou kolej, protože oni profesoři dělají přece to životně důležité pro hocz, totiž výklady a vedou školu, a RPG tým je vlastně k ničemu, pokud jim tedy ve světě nebo na škole nepořádá nějaké akce, aby se studenti zabavili a neměli čas remcat na úkoly nebo výuku nebo na cokoliv. Což nebyla vždy úplně křivda (ať už z jedné nebo druhé strany), na všem trocha pravdy vždycky je, ale neberte si to teď nějak osobně nebo extra vážně, prostě se v té době dělo spoustu věcí, to už teď stejně nevylepšíme. Pravdou je, že v samotném vedení se tyto dvě složky neustále hádaly, házely na sebe svou práci, a když něco nefungovalo, mohla za to pokaždé samozřejmě ta druhá část vedení, zkrátka v té době to nebylo vůbec stabilní, a jak jsem psala, nebylo úplně vymezené, co RPG tým představuje a dělá. Nevěděli to členové týmu, nevědělo to vedení, nevěděli to hráči.

Byl to velký problém, ale nechci zase říkat, že to bylo k ničemu a naprosto marné, to vůbec. V těchto dobách vznikla RPG školka (ano, taky tu nebyla odjakživa), byla snaha se nějak víc starat o popisky a dát jim nějakou podobu, vytvářet akce pro hráče a dovytvářet náš svět. Jen to bylo trochu…chaotické, a hlavně proto vznikalo spoustu fám/nepřesných domněnek, hádek a nesrovnalostí, a především teď už pro všechny dobře známá a keksíkužel nechvalná pověst RPG týmu.

„Co s tím?“ ptala jsem se v duchu sama sebe, když jsem se dívala na tento zmatek, jehož jsem byla součástí, jednak jako člen skoro všech RPG týmů, které od toho Mornova byly vytvořené, ale také jako vystudovaný student a tudíž člen vedení jako takového. Kdo mě zná trochu víc, dobře ví, že jsem už do věcí vedení kecala od třeťáku/čtvrťáku svého prvního studentování. V té době jsem to dělala jednak, protože jsem byla puberťácké hovado a bavilo mě provokovat, ale také protože mi hodně věcí vadilo a byla jsem dostatečně drzá říkat takové věci nahlas a chtít to řešit. Vzhledem k tomu, že v téhle fázi, kdy jsem byla ještě student, sama jsem se k řešení věcí, co mi vadily, neměla možnost až tak dostat, takže většinou jsem jen kritizovala, naopak v téhle zlomové situaci, o které budu teď psát, jsem už byla člen vedení a měla jsem za sebou zkušenosti z minulých RPG týmů. Tudíž po té otázce „Co s tím?“ jsem mohla vzít veškerou svou drzost, odvahu a chuť něco změnit a založit úplně nový a jiný RPG tým, což jsem následně samozřejmě udělala.

Dala jsem dohromady všechno, co profesoři dělat nechtěli, protože to nebylo součástí výuky, pak i vše, co dělal RPG tým do té doby a utvořila jsem jakousi strukturu, kterou teď už všichni většinou znáte. Mým cílem bylo sjednotit veškeré tyhle činnosti na projektu pod jednu složku, aby se na to dávalo pozor a nehádali jsme se, kdo to má vlastně dělat a proč to nedělá, a zároveň rozdělit veškerou tu práci mezi několik oddělení, aby každý dělal to, co ho baví, aby to zvládal, nebyl zahlcený a nebylo toho na jednu osobu hodně. Kromě toho jsem si utvořila určitý cíl, za kterým jsem se chtěla vydat, a který měl všechny motivovat, plus jsem dávala důraz na to, že tímto se neoddělujeme od vedení projektu, ale měli bychom neustále komunikovat, propojovat naše činnosti a vítat mezi námi i třeba některé hráče z řad studentů, kteří by také mohli obohatit celý pohled na věc (i přesto, že do té doby jsem zastávala názor, že studenti do vedení nepatří a mají si co nejvíce užívat právě tu hru, kterou pro ně tvoříme a vpadnout do všech těchto pak už spíše povinností, až dostudují).

Tento celý koncept jsem vystavila do debatky a přednesla Kirarovi, následně byl schválen (respektive nikdo výrazně neprotestoval) a realizován. Takže pokud se ptáte, zda jsem měla právo zrušit RPG tým, tak ano měla. Nikdo si mě nevolil z dalších možných zájemců, nikdo mi nic nezanechával a nepředával, tento konkrétní tým byla má práce, můj koncept, takže jako jsem ho založila, mohla jsem ho kdykoliv zrušit.

Proč jsem se NERADILA s ostatními? Neřekla jsem nic dopředu? Upozorňuju, že ty otázky si nevymýšlím, takto mi byly několikrát za sebou podávány, i přesto, že hodně z těch lidí očividně neměla/nemá o ničem moc páru, a přesto mě byli schopní o tom poučovat a takto se ptát, ale k otázkám. Radila jsem se s několika lidmi. Ať už protože to byli lidé, kteří jsou ve vedení dlouho a mají spoustu zkušeností nebo protože jsou to mí přátelé (nebo obojí dohromady). Nebylo to tak, že bych se špatně vyspala a RPG tým ze dne na den zrušila. Radila jsem se o tom dlouho a mluvila jsem o tom i s Kirarou, ovšem nijak veřejně, zvláště proto, že pokud se něco takového řeší veřejně, každý si myslí, že k tomu má co říct, i přesto, že to tak úplně vždy není a hlavně pak vzniká všeobecná panika, a to pak především i mezi samotnými členy. A to bylo nežádoucí, ten tým jsem zrušila podle některých náhle a nečekaně, ale popravdě to byla tři měsíce připravovaná událost s předem určeným datem, kterou jsem chtěla provést účelně až po RPG školce, aby nebyli poznamenání nováčci a celkově veškerá činnost kolem RPG školky. Takže tak.

Jsem si jistá, že je to SPRÁVNÉ rozhodnutí? Bylo opravdu nutné RPG tým rušit? Ano, jsem si tím stoprocentně jistá, obojím. Jak jsem naznačovala výše, dávat někomu můj koncept nebo myšlenku, aby v ní pokračoval, nepovažuju za dobré a prospěšné. Nic by se tím nevyřešilo a jen to prodloužilo konec tak o ten půl rok. Jasné, on nebyl problém ani tak v té mé myšlence a struktuře, ta byla si myslím víc jak dobrá, proto se taky nebráním tomu, pokud bude někdo zakládat další RPG tým (je možné, že se tak stane), aby se mnou inspiroval, ale podle mě člověk, který ten tým sám nevytvoří (ať už z jakýchkoliv předloh), nemá k němu ten správný přístup a nic ho na tom místě nedrží, nemotivuje ke správné činnosti a celkově to pak nebere tak vážně a zodpovědně, jak by měl.

Těmito otázkami se dostáváme i k tomu nejpodstatnějšímu – co bylo tak špatně, že jsem tým zrušila, když teda ten koncept a myšlenka byly vlastně docela v pohodě. Tohle je to nejtěžší na vysvětlení a pochopení, protože ten problém je hodně komplikovaný a propojený s mnoha jinými věcmi/faktory, můžeme se o spoustě těch důvodů dohadovat a hodně věcí si domýšlet, ale stejně se možná nedostaneme ke všemu nebo to nebude úplně tak jednoznačné a jasné. Ale pokusím se o to, alespoň ze svého pohledu.

Kromě článku o RPG týmu jsem tady na blog kdysi psala i článek o generacích a spolupráci a takových věcech. Zpětně jsem si to pročítala, protože jsem nedávno zase kroutila hlavou nad jednou událostí s tím spojenou a ono to i trochu souvisí s RPG týmem, a hledala jsem v tom inspiraci a tak. A u toho mě napadl takový jeden „krásný“ paradox. Kdybyste hledali nějakou společnou věc (a teď vyjmu ten hlavní cíl a smysl hocz, ten se zatím stále nemění, ale způsob řešení problémů, přístup a tak dále je pokaždé jiný), která se vyskytovala/vyskytuje ve všech generací hráčů na hocz, tak i přesto, že se občas zdá, že kromě toho, že jsou to teda všichni hráči hocz, žádná společná věc vlastně ani tak není, že každá ta skupina se nějak vyvíjela/vyvíjí a má trochu jiný směr (ale nikoliv ten smysl, ten zatím stále zůstává stejný), ovlivňují se ty po sobě jdoucí, ale od první se ta poslední liší skoro vším, tak přece jenom jedna ta společná věc by se našla – nenávist vůči RPG týmu.

Schválně to trochu zveličuju a píšu „nenávist“, ale když se na to tak dívám, dá se to skoro tak napsat. Pojem „RPG tým“ je skoro pro všechny ať už se s ním setkávají často nebo poprvé (což je to nejsmutnější) negativní. Ten RPG tým může být jakýkoliv a přesto po vyslovení tohoto názvu většině naskočí kopřivka nebo se jim automaticky vybaví to nejhorší. Můžeme se jen domnívat, čím vším je to způsobeno a zda se jednalo třeba i v současné době o nepatřičný předsudek nebo ne. Každopádně to tak je a jen hodně těžko se s tím dá hnout.

Mým vlastně hlavním cílem nového RPG týmu bylo pokusit se ten negativismus z toho názvu setřást. Donutit lidi se na to uskupení dívat třeba trochu jinak a mít k němu i jiný a v nejlepším kladný přístup. Ať už se jednalo o spolupracovníky v projektu (profesory, občany), tak i hráče studentů, cílovou skupinou byli prostě všichni a to i (keksíkužel) samotní členové RPG týmu – ti tím trpěli v konečné fázi nejvíc, smutné, vím, ale dostanu se k tomu ještě později. Chtěla jsem dosáhnout toho, aby se lidi RPG týmu nebáli, ovšem zase aby neříkali hrdinně „já se RPG týmu nebojím!“, ale aby tohle uskupení jednoduše respektovali.

Proč je ten pojem tak negativní? Co si lidi myslí, že je tak špatně?

Za prvé – RPG tým vznikal vždycky jako taková jakási kontrola hry, jelikož jako každé takové společenství/hra máme určitá pravidla, která se musí dodržovat (zjednodušeně řečeno) a lidi obecně cokoliv, co je kontroluje, snáší těžko, protože mají pak pocit, že je to zároveň omezuje v jejich svobodě a jednání.

Za druhé – do RPG týmu se vždycky vybírali jen určití lidé, jelikož ne každý hráč je hned schopný těch spousty úkonů, nemá přehled, není vhodný kandidát, a lidi obecně v takovém přístupu a výběru pak vidí protekci, kamarádíčkování a tu strašnou nespravedlnost.

Za třetí – k domluvě se nepoužívají veřejné kanály, ale dost často se vše řeší v soukromí, pro klid a lepší spolupráci, následně se pak ukazuje jen výsledek, a lidi obecně mají velkou představivost a všechno co se nedělá před jejich očima, mají tendenci považovat za tajnůstkaření a zbytečně moc vše démonizovat.

Nechci moc zabíhat do detailů a názorů, proč si myslím, že většina těchto negativních myšlenek nevzniká úplně oprávněně, jelikož ne všechno je černobílé a vysvětlovala bych to tu na dalších x A4, ale doporučovala bych si poslechnout Blackýho přednášku z Projektování (taky zde na blogu trochu níže), kde hezky prezentuje třeba například, co by si lidé měli odnést z prvního kontaktu s RPG týmem – totiž v RPG školce, ale co si doopravdy berou, s jeho názory se v dost věcech ztotožňuju. Nebo si občas poslechnout Kiraru, jak mluví o tom „kamarádíčkování“, ono už jen samotné hocz se založilo na tom, že se sešla parta přátel a hocz společnými silami vytvořili, na vzájemné důvěře a přátelství, a popravdě, nebudete dělat něco s nadšením a odhodláním, pokud budete mít v týmu naprosto neznámé lidi, u kterých nevíte, zda jim můžete věřit nebo ne a v podstatě nevíte ani moc, co jsou zač, to trochu nedává smysl. Co se týče třetího bodu, to jsem tu i trochu nakousla, ne vždy je rozumné všem všechno zpřístupňovat a zajímat se o názory všech, občas prostě musíte dát zodpovědnost do rukou pár lidem a doufat, že mají dostatek rozumu a nějaké zodpovědnosti, že se budou rozhodovat správně a budou projekt někam vést, protože kdyby všichni rozhodovali o všem, nikam by se projekt nedostal, zamrzli bychom na prvním bodě, kde by se nedomluvilo x lidí každý s jiným názorem a nikam by to nesměřovalo.

Důležité, co tím chci vším říct je to, že problém už je v úplném počátku. Začínat tvořit nějakou strukturu, když už vůči tomu lidi mají předsudky a nedůvěru, je hodně těžké. Nějak to celé překonat. Neříkám, že nemožné, proto jsem to i přesto všechno zkusila a snažila se tři roky tomu čelit a tvořit a vést, ale nepodařilo se mi to. Ten první rok byl takový objevovací, hodně jsme ještě pak změnili, upevnili, předělali. Ať už nějaké techniky nebo samotné členy. Druhý rok byl hodně výkonný. Fakt jsem cítila, že na to máme a že jsme na dobré cestě (opět odkazuju na můj článek psaný před rokem), a přesto nedůvěra, pomluvy a dost často nespravedlivé rozsudky u ostatních hráčů přetrvávaly a já cítila, že v ten třetí rok hodně členům dochází trpělivost a nadšení, naděje, že by se to mohlo zlepšit. Začali být skeptičtější, protivnější. Začali to vzdávat a jejich jakákoliv motivace klesla na bod nula (jen málokdo vydrží takový tlak, kdy něco děláte, snažíte se, co to jde a přesto to ostatní považují za naprosto zbytečné či tomu srážejí důležitost, zkuste si někdy motivovat takové lidi). Sami členové začali věřit těm slovům, které byly neustále rozsévány, začali tak činit (snad stagnace, kdoví?), začali být stejně nedůvěřiví a i ti nejvěrnější, kteří v mém týmu byli od začátku až doteď, začali pochybovat, zda dělají to, co vždycky chtěli a zda to k něčemu vede. Když máte nějaké takové uskupení a neustále vám do něho někdo naráží, projeví se to i uvnitř. Ta netrpělivost a pochybnost se změní ve zbytečné hádky a nečinnost. Přátelé a spolupracovníci se najednou začnou jeden do druhého navážet a ta skupina se začne projevovat takto až skoro agresivně navenek. Pak se ty předsudky stanou „pravdou“ a nikoho pak už nezajímá, že to není tak, že by se potvrdilo to, co přece dávno ví a neustále tvrdí, ale že si to tím vším vlastně sami vytvořili.

Troufám si tvrdit, že zrušením RPG týmu došlo/dojde k – dejme tomu pojem třeba – „osvobození“ a to nejenom, co se hráčů týče, ale i samotných členů RPG týmu.

A co TEĎ? Psala jsem hned, co jsem tým zrušila, že prozatím je dočasným řešením to, že budu správcem RPG, dovyřeším věci spjaté s RPG týmem (začátek roku je vždycky docela náročný v tomhle ohledu) a pak se pokusím najít nějaké lepší řešení. Nový RPG tým zakládat nebudu. Já určitě ne, čímž vás neodrazuju to zkusit, klidně se do toho pusťte. Ale nedoporučovala bych to. Já jsem sice pod RPG tým nacpala spoustu věcí, které prostě někdo spravovat musí, ale můžou se zase vrátit do starých rukou nebo to můžeme dělat jinak. Podle mě a mých zkušeností, které jsem nyní získala, si myslím, že RPG tým není nutně potřeba. Je to zbytečný strašák všech, lidi nechápou jeho přesnou úlohu (i když jim to člověk vysvětlí a ukáže třeba desetkrát) a pak se bojí tvořit, jsou pod věčným stresem, že je někdo kontroluje a zbytečně všechny jeho činnosti démonizují. Lidi uvnitř týmu zase pod věčným tlakem negativismu dělají, co nikdy dělat nechtěli a jsou bráni jako největší zlouni projektu, za což nám ta práce a velká zodpovědnost opravdu nestojí.

Zároveň ale využiju příležitosti k pobídnutí členů vedení (protože kdo se dočetl až sem, má jistě veškerou potřebnou energii a odvahu). Chtěla bych založit naprosto dobrovolnou skupinu lidí, co budou vytvářet akce na hradě i mimo něj. Nebude to žádný RPG tým, žádná pevná zodpovědnost, žádná kontrola, nic z toho. Něco jako ten nápad s profesory, co zařizují kulturní akce na hradě, akorát s tím rozdílem, že já to nechci nějak limitovat jen na profesory, ale beru všechny členy vedení. Každá pomocná ruka se bude hodit a mluvím jenom k vedení, protože všichni mají vypravěče, přístup do debatky a nemusí se jim přidávat žádná práva a nebudou nic spešl. Budou to prostě lidi, co dobrovolně něco tvoří. Pro „přihlášky“ prosím využijte mail rpg@hocz.org, kde stačí uvést jen jméno, skype a že se hlásíte jako dobrovolníci. Chci to takhle „oficiálně“ jen proto, abych vás měla na jedné hromadě a měla v tom přehled. Takže moc díky, jestli se zapojíte!

POPISKY?! Že se k nim konečně dostávám, že? Co jsem tak vypozorovala, nikomu ani tak nechybí RPG tým, jako spíše popiskáři. Což je docela taky paradox, jelikož popisková část byla jedna z těch částí, která byla nejvíce ze všech stran kritizována. Ne, dobrá, není to paradox, je to logické, že lidi budou nespokojený, když jim popisek někdo zkritizuje nebo když jim visí dva měsíce neschválený s dalšími 448 (jo, ten počet se vyšplhal do těchto výšin). Je to prostě tak, dokud hráčům někdo popisek neschválí, nebudou v klidu spát. Já to chápu, vlastně díky (kvůli?) mně se popisky dostaly na tuhle úroveň, že jim lidi ve hře přidávají maximální důležitost a skoro bez nich nedokážou hrát. Což je samozřejmě dobře (teda až na to tvrzení, že bez popisku nedokážou hrát), já jsem za to ráda, byl to těžký boj, ale povedlo se (jako jedno z mála). Ale stejně jako všechno na hocz, stále věci zdokonalujeme a snažíme se jim dát nějaký lepší tvar/podobu. Vzhledem k neustálým dohadům, co do popisků psát a nepsat vznikl návrh, že by mohl existovat jeden popisek, který bude delší a lidi se tam budou moci vyřádit a druhý, kde bude to podstatné, co potřebujeme vědět k okamžitému použití ve hře. Nakonec se to doopravdy tak vytvořilo a spolu s tím i spoustu vylepšení, což by bylo fakt super, kdyby se to nevylouplo v tak trochu nevhodnou dobu. Tohle nemůžu dávat za vinu nikomu a ani nechci, prostě se sešlo více faktorů, a tak se nám vytvořil nový systém popisků do doby RPG školky (horší doba už snad není) a do rozhádaného týmu, který nakonec byl zrušen, tudíž se najednou stalo, že nikdo popisky neschvaloval/neschvaluje a číslo neschválených popisků se začalo nehezky zvyšovat. K tomu ještě pořádně nikdo nevysvětlil, co že se to vlastně s těmi popisky stalo, co je a není možné teda kam psát a tak dále. Tohle je samozřejmě nemilá situace, a protože teď asi nějakou dobu RPG tým nebude a ty popisky jsou potřeba dát do kupy, chci tentokrát vyzvat úplně každého, kdo by chtěl (z řad vedení i studentů) se zapojit a pomoci s touto problematikou, pište mi na výše zmíněný e-mail, jen prosím tedy uveďte do předmětu „popisky“, ať se mi tam nepletete s akčními členy vedení, co budou psát ohledně zájmu spolupráce s akcemi.

Bude potřeba znovu sjednotit pravidla a následně se podle těch pravidel vrhnout na těch pár stovek popisků, co nám tam visí. Ostatní, co se zapojit nebudou chtít (a nikomu to nevyčítám), prosím o trpělivost, je to věc, která nebude hotová ze dne na den a bude to mít ještě nějaký progres. Takže to k popiskům.

Nebylo mi blbé zrušit RPG tým už jen kvůli těm lidem v něm? Proč si NEVÁŽÍM té práce, kterou vykonávali? Tuhle otázku sem dávám trochu navíc, ale taky mi to bylo řečeno, teda ne jako otázka, ale jako fakt, že co jsem si to vůbec dovolila, ale pro svou strukturu článku jsem si to přetvořila v dotaz. A chtěla jsem to sem dát z jednoho prostého důvodu – já si nesmírně vážím všech, kdo se kdy na nějakém RPG týmu podíleli, možná jsem to dávala málo najevo, ale je to tak. Ať už dlouhodobě nebo tam byli jen krátce, ale i těm, co se do týmu hlásili a nikdy do něj třeba nebyli přijati. Opravdu neskutečně moc děkuji všem, kteří se toho nebáli a šli do toho. Protože dělat dobrovolně (a ze začátku vždy i s nadšením) tuhle nevděčnou „práci“, za kterou vám jen málokdo na konci poděkuje (i přesto, že si většina myslí, jak je to super být v RPG týmu, protože protekce a práva a tak, vůbec ne zodpovědnost a spousta, ta spousta práce), je opravdu obdivuhodné a já vám za to děkuju.

Už bude KONEC? Ale jo, už dopisuju poslední řádky. RPG tým měl samozřejmě na starost i schvalování nějakých těch zvláštností, RPG školku, dohlížení, trestání a tak dále. To, že jsem teď správce RPG neznamená, že to budu dělat celé sama. Na RPG školku se budou hledat lidi jako vždycky až to bude potřeba a zbytek… co ten zbytek? Pokud můžu připojit ještě jeden můj takový skromný názor – většina těch žádostí, co nám kdy na e-mail přišly, byly kraviny nebo banální věci, na které jste se vůbec nemuseli ptát. Dlouhou dobu fungovalo hraní i bez toho aniž byste všechno museli mít schválené. Vedení si všimlo, když se někde vynořil někdo, kdo hrál naprosté pitomosti a rychle si ho zpacifikovali, stejně tak když hrál někdo hodně dobře, spoustu věcí mu bylo povoleno, aniž by se na to nějak ptal nebo posílal x stránkové žádosti. Myslím, že bychom tento způsob „kontroly“ měli zase na chvíli vyzkoušet. Hrajte, jak uznáte za vhodné, ale počítejte s následky. Pořád má vedení jednu mocnou zbraň – vypravěče, a ten má vždycky pravdu, ať se vám to líbí nebo ne.

Myslete na to, posílejte mi na mail „přihlášky“, pokud máte zájem nějak pomoct projektu, nebojte se nových věcí a díky, že jste si to tu přečetli, teda omlouvám se ještě jednou za protahování, ale snad jsem nakonec odpověděla na vše.  A na úplný závěr – jednoduše užívejte si této hry.

Terka/Síca


« Previous Entries