Stránka s informacemi o vývoji projektu HOCZ.org
Změny ve vedení školy
29 února 2020, Kirara @ 10.52

Jak mohli mnozí z vás zaregistrovat, v minulých dnech došlo k přesunutí Torna Austina Duncana, včetně všech jeho občanských postav, k Mungovi. Tam jsou umisťováni hráči, kteří svým jednáním narušují chod projektu. Stejně jako každému jinému hráči v podobné situaci mu byl dán prostor pro vyjádření se k zaslaným informacím. Na základě této odpovědi probíhala několikadenní diskuze a na její závěr hlasování. 

Finální rozhodnutí, ke kterému jsme se uchýlili, nebylo jednoduché, ale věříme, že je pro projekt a jeho budoucnost správné. Neučinil ho jeden člověk, ale sešla se k řešení celá RPG Správa a Rada Školy, to vše za přítomnosti Dereka. Rozhodli jsme na základě chování, které na projektu Torn dlouhodobě vykazoval, a které zahrnovalo zásadní problémy s komunikací, plněním některých z povinností a s uznáváním stanovené hierarchie vedení.

Rozhodnutí vedení projektu je následující: Torn nebude nadále zastávat žádnou z funkcí, které zastával dosud. Budou mu ponechány všechny občanské postavy, ovšem všechny budou mít omezená práva. Rozsah tohoto omezení je definován zakázaným přístupem do debatní místnosti a na HoczWiki. Torn jako hráč, který je s námi čtrnáct let, se nadále může podílet a dál projektu přispívat rpg aktivitou, která je základem naší hry. Zároveň očekáváme od ostatních hráčů projevení základní slušnosti tím, že nebudou znevažovat práci, kterou Torn pro projekt odvedl, a nebudou na jeho osobu žádným způsobem útočit.

Toto rozhodnutí pochopitelně přináší řadu otázek, které se vám pokusíme v řádcích níže co nejlépe zodpovědět.

Výuka bude zahájena co nejdříve. Post správce výuky zůstane prozatím neobsazen, oficiálně ho bude vykonávat z pozice ředitele hráčka Dorothy Tayltrott. Její pravou ruku budou představovat naši čtyři vedoucí kabinetů, jak tomu bylo i doposud. Na základě toho, jak plynule bude probíhat výuka a komunikace, se rozhodne, zda je tato funkce v rámci vedení školy vůbec potřebná.

Post kolejního ředitele Nebelvíru zastane do konce roku Lestriel Norrington. Hráčka Lestriel je v současné době i vedoucí kabinetu a do konce roku jí také tento post zůstane. O letních prázdninách pak proběhne klasické výběrové řízení na obě pozice.

Výuka předmětů starodávných run a výroby magických předmětů je v současné době v řešení. Žádný ze studentů se ovšem nemusí obávat, že by neměl nejpozději příští školní rok příležitost začít tyto povinně volitelné předměty studovat, příp. je dostudovat.

Pokud máte jakékoliv jiné otázky, nemusíte se bát nás kontaktovat.

RPG Správa, Rada Školy, Lucinda a Kirara


Správní změna
2 února 2020, Rence @ 2.02

Zrušili jsme roli správce RPG a překopali náplň práce RPG Správy.

Už nějaký ten rok na postu správce RPG figuruje, respektive figuroval, Kirara. A ačkoli pro nás Kirara dělá mnoho, přece jen to není z pozice správce RPG, ale admina. Proto jsme se s ním dohodli, že nemá smysl, aby dál oficiálně setrvával ve funkci, kterou v praxi nevykonává, a začali přemýšlet nad vhodnou osobou, která by tento post měla zastávat. Na koho jsme ochotni se všichni spolehnout? Kdo má takový přehled, aby mohl dostatečně dobře rozhodovat i sám, a zároveň bude pro hráče i tvořit? Odpovědi jsme se nedopátrali, a tak jsme začali uvažovat nad jiným řešením. Nakonec jsme se dopracovali k tomu, že my, jako Správa, šéfa nepotřebujeme. Jsme skupina založená na principu konsensu a kompromisů, takže nepotřebujeme rozhodující slovo nikoho shora, a fungujeme takto už nějakou dobu.

No dobře, řeknete si. Ale když nebude správce RPG, kdo bude ten představitel?

Ze svých řad jsme si vybrali mluvčího, kterým je Sebastian. V náplni jeho práce je i teď starost o RPG mail a odpovídání na žádosti, takže to z jeho funkce logicky plyne. Přirozeně se můžete stále obracet na každého z členů RPG Správy.

O jaké změny ve vnitřní struktuře konkrétně půjde?

OUKZ se dál stará o administrativu. Bude řešit všechny žádosti hráčů, dávat pozor na dění na chatech, spravovat RPG školku, popiskáře… Nově se bude oficiálně starat i o systémový rozvoj Hocz, tzn. ne technickou stránku, kterou má na starosti Kirara, ale systémové části našeho světa jako jsou obchody, místa v Londýně a podobně. Ani zdaleka to neznamená, že by je hlídal a všechno, co se v nich šustne, chtěl schvalovat. Pouze máme pocit, že by to ve spoustě částí Hocz chtělo obnovu, a rádi bychom se jí chopili. Dále bude OUKZ pomáhat OZ s tvorbou dění na projektu a pokoušet se o přesunutí schválených reálií na Hocz pro studenty, kteří nemají přístup na Wiki. Jeho složení zůstává neměnné: Laurence C. Lemming, Miranda Maybo-Reid a Sebastian Halliwill.

OZ se stává výhradně kreativní částí. Bude iniciovat, ne však nutně vždy organizovat, akce, eventy, questy. To na ně se můžete obracet, pokud budete chtít něco uspořádat a potřebujete pomoci. Ze své podstaty nebude schvalovat, ale stále bude mít svou poradní úlohu vzhledem k reáliím. Zároveň bude zpracovávat návrhy hráčů na nové projekty v rámci reálií. Ano, návrhy. Přeci jen, když tvoříme reálie našeho světa, nedá se mluvit o žádostech. Úlohou OZ je, aby to, co hráči navrhují, zapadlo do reálií našeho světa. Svůj čas bude trávit rozpracováváním, vedením a dohlížením nad návrhy a projekty, ať už přijdou od vás, hráčů, nebo přímo od nich samotných.

Do práce OZ se už dnes zapojují “externisti”, hráči, kteří reálie nebo jejich části tvořili předtím, nebo rozumějí konkrétním věcem, které se v rámci OZ řeší.

Členy OZ jsou momentálně: nově Diel M. Tarkin, Janee S. C. Ravensmith a Tess Cont.

A tak se dostáváme i k výzvě k vám. Pokud víte, že vás baví ta kreativní část, nemáte zájem o schvalování žádostí, ale zato chcete vytvářet malé i velké věci, chcete svoji aktivitu přetavit do dalšího rozměru, neváhejte se zapojit. Ať už jako někdo, kdo jednou za čas vymyslí nějaké ty reálie, nebo jako člen OZ.

OZ a OUKZ spolu budou dál úzce spolupracovat a věříme, že se nám podaří posouvat společně projekt stále kupředu. Tím “společně” myslíme jak mezi sebou, tak společně s vámi. V hrstce lidí se dělají změny špatně. Na Hocz je spousta věcí, které si zaslouží vylepšit nebo úplně předělat, protože za ty roky, co projekt existuje, nejsou aktuální nebo jsou prostě už jen okoukané. Ale Hocz může být jen tak dobré, jak dobří jsou jeho hráči a hráčky. Takže tohle je výzva k vám všem. Pokud je na Hocz něco, co by mohlo být podle vás lepší nebo hezčí a vy víte, že se toho chcete a můžete chopit, tak to udělejte. Kontaktujte kohokoli z RPG Správy a společně to dáme dohromady.

K příslibu aktivity se pojí krom rozvoje projektu jako celku i to, co hráči v reálném čase doopravdy uvidí a využijí, a to je dění na chatech. V průběhu školního roku se ho chrabře chápe škola, ale v reálném roce máme i tři měsíce prázdnin, během kterých se – pokud se nenajde několik šikovných jedinců, kteří uspořádají nějakou akci nebo event – mnoho neděje. To bychom chtěli změnit, protože prázdninový Londýn je nakonec to první, co každý začínající hráč vidí. Pokusíme se tedy zajistit, aby o prázdninách pravidelně probíhaly akce/eventy/questy, a to během letních minimálně 3 a během zimních 2. To neznamená, že je musíme nutně iniciovat my. Znamená to jen, že pokud se nenajde nikdo, kdo by měl dobrý nápad na prázdninové dění a ochotu ho realizovat, chopíme se toho, aby se alespoň něco dělo.

Víme, že mnohé z vás bude asi zajímat, jak teď tedy funguje nějaká ta hierarchie. Proto jsme si pro vás společně s ředitelkou přichystali aktualizovaný obrázek:

(obrázek zvětšíte kliknutím)

Případné dotazy rádi zodpovíme.

Mějte se, smějte se,

RPG Správa