Stránka s informacemi o vývoji projektu HOCZ.org
Změny ve vedení školy
29 února 2020, Kirara @ 10.52

Jak mohli mnozí z vás zaregistrovat, v minulých dnech došlo k přesunutí Torna Austina Duncana, včetně všech jeho občanských postav, k Mungovi. Tam jsou umisťováni hráči, kteří svým jednáním narušují chod projektu. Stejně jako každému jinému hráči v podobné situaci mu byl dán prostor pro vyjádření se k zaslaným informacím. Na základě této odpovědi probíhala několikadenní diskuze a na její závěr hlasování. 

Finální rozhodnutí, ke kterému jsme se uchýlili, nebylo jednoduché, ale věříme, že je pro projekt a jeho budoucnost správné. Neučinil ho jeden člověk, ale sešla se k řešení celá RPG Správa a Rada Školy, to vše za přítomnosti Dereka. Rozhodli jsme na základě chování, které na projektu Torn dlouhodobě vykazoval, a které zahrnovalo zásadní problémy s komunikací, plněním některých z povinností a s uznáváním stanovené hierarchie vedení.

Rozhodnutí vedení projektu je následující: Torn nebude nadále zastávat žádnou z funkcí, které zastával dosud. Budou mu ponechány všechny občanské postavy, ovšem všechny budou mít omezená práva. Rozsah tohoto omezení je definován zakázaným přístupem do debatní místnosti a na HoczWiki. Torn jako hráč, který je s námi čtrnáct let, se nadále může podílet a dál projektu přispívat rpg aktivitou, která je základem naší hry. Zároveň očekáváme od ostatních hráčů projevení základní slušnosti tím, že nebudou znevažovat práci, kterou Torn pro projekt odvedl, a nebudou na jeho osobu žádným způsobem útočit.

Toto rozhodnutí pochopitelně přináší řadu otázek, které se vám pokusíme v řádcích níže co nejlépe zodpovědět.

Výuka bude zahájena co nejdříve. Post správce výuky zůstane prozatím neobsazen, oficiálně ho bude vykonávat z pozice ředitele hráčka Dorothy Tayltrott. Její pravou ruku budou představovat naši čtyři vedoucí kabinetů, jak tomu bylo i doposud. Na základě toho, jak plynule bude probíhat výuka a komunikace, se rozhodne, zda je tato funkce v rámci vedení školy vůbec potřebná.

Post kolejního ředitele Nebelvíru zastane do konce roku Lestriel Norrington. Hráčka Lestriel je v současné době i vedoucí kabinetu a do konce roku jí také tento post zůstane. O letních prázdninách pak proběhne klasické výběrové řízení na obě pozice.

Výuka předmětů starodávných run a výroby magických předmětů je v současné době v řešení. Žádný ze studentů se ovšem nemusí obávat, že by neměl nejpozději příští školní rok příležitost začít tyto povinně volitelné předměty studovat, příp. je dostudovat.

Pokud máte jakékoliv jiné otázky, nemusíte se bát nás kontaktovat.

RPG Správa, Rada Školy, Lucinda a KiraraComments disabled